TENSIONSET™

在張力電動機驅動皮帶時,合適的皮帶張緊經常被忽視。一般情況下,過度拉緊安全帶引起的軸的軸承等部件用力過度,導致過早失效和昂貴的維修費用。

Setco TensionSet是一個負荷限制裝置,保護主軸軸承免受意外過度張緊。

了解更多信息
 • TENSIONSET425-625B

  TENSIONSET425-625B

 • TENSIONSET225-375B

  TENSIONSET225-375B

 • TENSIONSET100-200B

  TENSIONSET100-200B

 • TENSIONSET025-075B

  TENSIONSET025-075B